Waterbesparingsmaatreels en waterbeperkings in Hessequa

Philip HendricksUncategorizedLeave a Comment

Waterbesparingsmaatreëls is reeds die afgelope drie jaar ingestel in die Hessequa gemeenskap om verbruikers se waterverbruikpatrone te verander, met gunstige resultate. Waterbesparingsmaatreëls is gemik op verantwoordelike watergebruik en nie as beperking op die publiek nie. Geen boetes word uitgereik vir die verontagsaming van besparingsmaatreëls nie aangesien dit nie in die munisipaliteit se verordening vervat is nie. A.g.v. die hoë temperatuur, … Read More

Tuta Absoluta

Philip HendricksUncategorizedLeave a Comment

Tuta absoluta Biology, Damage and Control a South African Perspective Tuta absoluta is one of the most destructive pests of tomato and originated in South America. Click on the link below for more information. Tuta absoluta SA DAFF Task Team Presentation