Dune at Lappiesbaai Beach, Stilbaai

Philip HendricksUncategorizedLeave a Comment

The Hessequa Municipality appointed the CSIR to update the 1993 Management Plan for the sandspit east of the Goukou Estuary Mouth, the Lappiesbaai public beach and the foredune located seaward of the houses east of the parking area (CSIR, 1993). Where-as the study area for the 1993 Management Plan included the foredune area between the Goukou Estuary mouth eastwards to … Read More

VERBRANDING VAN AFVAL IS ONWETTIG

Philip HendricksUncategorizedLeave a Comment

Afvalverbranding is onwettig en niemand behalwe die munisipaliteit of ʼn persoon gemagtig deur die munisipaliteit mag enige vullis van enige perseel verwyder of daarvan wegdoen nie. Vir plaasbewoners/eienaars is verbranding ‘n algemene daaglikse praktyk. Met die intree van afvalwetgewing in 2008 het dit elkeen se plig geword om besoedeling so ver moontlik te voorkom. Vullisverwydering in munisipale areas word as … Read More